Przetarg III

Przetarg III

Informacja o zamówieniu publicznym dla zadania pn.  

„Remont dachu w Zespole –  Pałacowo  – Parkowym w Działoszynie”

 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Wysokość wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin składania ofert: 06.07.2018 r. godz. 1100

CPV Przedmiotu Zamówienia:

45 21 0000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

45 21 2350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45 26 0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45 26 2690-4 Remont starych budynków

45 26 1100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45 26 1320-3 Kładzenie rynien

45 26 1400-8 Pokrywanie

45 261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

Kryteria oceny ofert:

 

 • cena – 80%
 • okres gwarancji – 20%

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w portalu internetowym. Data opublikowania 21.06.2018r.

Informacje o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP: Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2018 r.  – numer ogłoszenia: 576647-N-2018.

 

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest  remont obróbek blacharskich, remont systemu odwodnienia dachu, naprawa pokrycia dachowego w miejscach widocznych uszkodzeń oraz rejonie przewidzianych do wykonania prac związanych z remontem obróbek blacharskich, demontaż i ponowny montaż płotków śniegowych oraz instalacji odgromowej. 

Zakres robót:

 • demontaż istniejących przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika;
 • rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki wraz z gąsiorami;
 • rozebranie deski okapowej, gzymsowych, wiatrowych;
 • demontaż rynien z blachy – nie nadających się do użytku;
 • demontaż rur spustowych – nie nadających się do użytku;
 • demontaż obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy – nie nadających się do użytku;
 • demontaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego;
 • montaż desek czołowych;
 • montaż listew do mocowania obróbek;
 • wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. 25 cm z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,7 mm;
 • wykonanie i montaż rynien półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,7 mm;
 • wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,7 mm;
 • wykonanie i zawieszenie dodatkowych 2 rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,7 mm – w koszach od strony południowej obiektu;
 • odtworzenie pokrycia dachu – krycie połaci dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia dachówki z murami ( dachówką z odzysku – z rozbiórki oraz nowymi elementami);
 • montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płotkiem;
 • montaż przewodów wyrównawczych i odgromowych.

 

Załączniki:

SIWZ

Ogłoszenie BZP

Przedmiar

Branża elektryczna cześć graficzna

Branża elektryczna opis

Elewacja 1

Elewacja 2

Elewacja 3

Elewacja 4

Inwentaryzacja elewacji

Rzut dachu istn.

Rzut dachu proj.

Rzut piętro

STR

Opis budowlany

Szkic sytuacyjny

Decyzja ŁKZ

 

Przedmiar – sprostowanie

 

Protokół

 

Kategoria : Aktualności

Comments are closed.