Kalendarz imprez

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH  POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO ORAZ REGIONALNEGO CENTRUM ROZWOJU KULTURY I TURYSTYKI W DZIAŁOSZYNIE NA ROK 2014

L.p. Nazwa imprezy Termin
1. Koncer noworoczny w wykonaniu zespołów i chórów z terenu powiatu pajęczańskiego i wieluńskiego Styczeń
2. Konkurs na makatkę pokojową skierowany do młodzieży i dorosłych z terenu powiatu Styczeń – czerwiec
3. Koncert noworoczny z udziałem uczniów Ogniska Muzycznego Styczeń
4. Koncert Walentynkowy w wykonaniu lokalnych artystów: SiLord, LaBoheme Luty
5. Konkurs na palmę wielkanocną przeznaczony dla szkół i stowarzyszeń z terenu powiatu Luty – kwiecień
6. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja i proza twórców brytyjskich” skierowany do uczniów szkół z terenu powiatu Luty
7. Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Marzec
8. Powiatowy Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół z terenu powiatu Marzec
9. Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej Marzec
10. Wystawa fotograficzna Danuty Malatyńskiej Marzec – kwiecień
11. Powiatowy Konkurs Wiedzy Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu Kwiecień
12. Dni Kultury Chrześcijańskiej Maj
13. Dzień Animatora Kultury z udziałem pracowników instytucji kulturalnych oraz działaczy kultury Maj
14. Wystawa obrazów Pauliny Knyziak-Niezgodzkiej Maj – czerwiec
15. Powiatowe Potyczki Matematyczne Maj – czerwiec
16. Koncert z udziałem uczniów Ogniska Muzycznego Czerwiec
17. Konkurs piosenki Violetty Villas dla młodzieży i dorosłych Czerwiec
18. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Czerwiec/lipiec
19. Konkurs pieśni religijnej dla chórów i zespołów Lipiec
20. Dożynki Powiatowe Sierpień/wrzesień
21. Narodowe Czytanie Henryka Sienkiewicza z udziałem instytucji kulturalno-oświatowych Wrzesień
22. Powiatowy Konkurs Fotograficzny dla szkół z terenu powiatu Wrzesień-grudzień
23. Zaduszki poświęcone Janowi Pawłowi II Listopad
24. Koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu zespołów i chórów z terenu powiatu Listopad
25. Podsumowanie roku kulturalno-sportowego z udziałem osób zasłużonych w dziedzinie kultury i sportu Grudzień
26. Jarmark Bożonarodzeniowy +Występ uczniów Ogniska Muzycznego Grudzień
27. Prezentacja wystroju świątecznego dawnego polskiego domu Grudzień
28. Powiatowy Konkurs Literacki „O laur Bielskiego” Grudzień